IFZ baten baliozkotasuna egiaztatzeko eta ziurtagiri batean emandako tributuei buruzko informazioa baliozkoa dela frogatzeko, sartu IFZ eta ziurtagiri zenbakia (bertan dago zehaztuta).

IFZ

Ziurtagiri zk.