Kronifikatua dauden pertsonentzako egoitza zentroak

Baliabide hauen helburuak GIB/IHESa duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea, laguntza psikosoziala eta afektiboa jasotzeko behar diren bitartekoak jartzea eta haien jarraipen orokorra eta integrala ahalbidetzea dira.

Hartzaileak

 

GIB/IHESa duten pertsonak.

Eskatzeko modua

 

Eskatzailea bizi den herriko oinarrizko gizarte zerbitzura jo behar da.

Lotutako zentroak