Menores y familia

 Haurtzaroak eta nerabezaroak berebiziko garrantzia daukate gizakiaren bizitzan, eta ondorengo garapenean eragingo dute. Garai horretan, ezinbestekoa da familia ingurunetik oinarrizko baldintza afektiboak, materialak eta hezigarriak jasotzea.


Hala ere, haurrek eta nerabeek familiaren baitan, alegia, inguru babesgarrian eta adeitsuan, hazteko eskubidea dute. Giro horrek haur eta nerabeei norbere inguruan eta gizartean garatzen lagunduko die, eta batzuetan, trabek ohiko garapena oztopatzen eta eragozten dute.


Foru aldundiak Araban adingabeak babesteko arloaren eskumena dauka, eta bere eginkizun nagusia haur guztien eskubideak bermatzea da, batez ere,babesgabetasun arriskuan daudenenak.
marjinazio arriskuan daudenenak.