Personas con discapacidad

Ezinduak maila guztietan herritarren eskubide osoak dituzten subjektuak dira. Ordea, gizartearekin elkarrekintza dutenean, trabak izaten dituzte eta trabok askotan gizartean, besteen baldintza berberetan, erabateko parte hartze eraginkorra galarazten dute jarrera eta testuinguruagatik.

 

Programa, zerbitzu eta prestazio ugari daude autonomia pertsonala, askatasuna eta burujabetasuna eta erkidegoan gaitasun psikikoa, mentala, fisikoa edo sentsoriala gutxitua duten pertsonen parte hartzea eta gizarteratzea bermatzeko. Horrez gain, aniztasunaren eta gizakiaren, irisgarritasunaren eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren zati gisa, desberdintasunarekiko errespetua sustatzen da.