Cookie

Arabako Katastroa

WEB horrek ondorengoen atzeko planoko raster irudien bidez nabigatzea ahalbidetzen du:
 
Eusko Jaurlaritzaren 2015eko eta aurreko kolorezko ortofotoa, 1:5.000 eskalan.
Katastro Zerbitzuaren eta Arabako Katastroaren bektore geruzen ortofotoa, zuri eta beltz kolorekoa, 1:2.000 eskalan.
 
Web de Catastro de Álava   
 
 
Katastro erreferentzia berria kalkulatzeko bihurgailua
 
Arabako Lurralde Historikoko higiezinen katastro erreferentzia berria lortu ahal izateko, zeina 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera erabiltzen hasi beharko baita hura erabili beharreko eremu guztietan, Arabako Foru Aldundiak hau jarri dizu eskura: katastro erreferentzia berria kalkulatzeko bihurgailua.
 
conversor catastro Álava    
 
 
Gasteizko katastro balio berriak
 
Diputatuen Kontseiluaren 158/2016 Erabakia, martxoaren 22koa, behin betiko onartzen dueña ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikinen balioztapen txostena Gasteizko udalerriari dagokiona.
  
 
Diputatuen Kontseiluaren 301/2016 Erabakia, maiatzaren 24koa, aurrekoa aldatzen dueña.