Laguntzadun etxebizitzak

Laguntzadun Etxebizitzek  egoitzazko zerbitzuen aldean duten berizitasuna da emandako laguntzaren intentsitatea txikiagoa dela, beraz autonomia maila handiagoko pertsonei zuzenduta daude.