Egoitza arreta adimen gaixotasuna duten pertsonentzat

Helburuak adimen gaixotasuna dutenentzako ostatu duina eta bizikidetza atsegina eskaintzea eta erabiltzaileen garapen pertsonalean laguntzea, baita gizarteratzeko ahalik eta autonomiarik gehien izan dezatela ahalbidetzea ere.

Eskatzeko modua

 

Eskatzailea bizi den herriko oinarrizko gizarte zerbitzura jo behar da; Vitoria-Gasteizen bizi direnek Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Informazio eta Gizarte Arretako Bulegora jo behar dute: san Prudentzio kalea, 30 zk. – behekoa -  VITORIA-GASTEIZ. Tel.: 945 15 10 15.