Preguntas frecuentes

 •  Zergatik da garrantzitsua ondarea zaintzea?

  Ondarea babestea pertsona eta erakunde orok gizartearen orainaldiarekin eta etorkizunarekin duen erantzukizun saihestezina da. Ondare ondasunek identifikatu egiten gaituzte, gure historiaren eta artearen ibilbidea azaltzen dute, eta aurrera egiten laguntzen digute.

   
   
   
   
 •  ¿Por qué es importante conservar el patrimonio? 

   

  La preservación del patrimonio es una responsabilidad ineludible de cualquier persona e institución con el presente y el futuro de la sociedad. Los bienes patrimoniales nos identifican, explican nuestra trayectoria histórico-artísitica y nos hacen prosperar.

 •  

   Zein da Zaharberrikuntza Zerbitzuak jendea atenditzeko duen ordutegia?

  Zerbitzuak astelehenetik ostiralera, 08:15etatik 14:30etara, atendituko zaitu.

 • ¿Cuál es el horario de atención al público del Servicio de Restauraciones?

   El Servicio de Restauraciones puede atenderle de 8:15 h.  a 14:30 h. de lunes a viernes.

   

 • Bisitatu al daiteke Zaharberrikuntza Zerbitzua?

  Bai, zerbitzuaren instalazioak bisitatu daitezke.
  Horretarako, bisita bat egin nahi dela adierazi behar da 945 182 050 telefono zenbakira deituta edo restauraciones@araba.eus helbidera e-mail bat bidalita.
  Taldeak, gehienez, 15 lagunez osatuta egongo dira.
  Datak eta ordutegiak zehazteko, beharrizanak, libre dauden egun eta orduak eta lan plangintza hartuko dira kontuan. 
   

 • ¿Se pueden realizar visitas al Servicio de Restauraciones?

  Si, se pueden realizar visitas a las instalaciones del Servicio.
  Para ello, hay que llamar al teléfono 945 182 050 o mandar un e-mail a restauraciones@araba.eus solicitando realizar una visita.
  Los grupos pueden ser máximo de 15 personas. Los días y horarios se determinarán en función de las necesidades, disponibilidad y planificación del trabajo
   

 • Nola ezagutu ditzaket zerbitzuaren jarduerak?

  Burutzen diren jarduerak ezagutzeko, Zaharberrikuntza Zerbitzuarekin harremanetan jar zaitezke, restauraciones@araba.eus  posta elektronikoko helbidera mezu bat bidaliz edo 945 182 050 telefonora deituz.
  Zaharberrikuntza Zerbitzuak antolatzen dituen jarduera guztiak www.araba.eus web orrian argitaratuko dira.
   

 • ¿Cómo puedo informarme de las actividades del Servicio?

  Para conocer las actividades que se realizan, puede contactar con el Servicio de Restauraciones a través de la dirección de correo electrónico restauraciones@araba.eus o llamando al teléfono 945 182 050.
  Todas aquellas actividades que se organicen por el Servicio de Restauraciones también aparecerán publicadas en la página www.araba.eus 
   

 • Nork eska dezake Zaharberrikuntza Zerbitzuaren aholkularitza? 

  Nahi duen orok, partikular edo erakunde, baldin eta ondarea, oro har, edo obra edo objektu zehatzen bat babesteko interesa badu. Aholkularitza eskatzeko, Zaharberrikuntza Zerbitzura jo behar da, restauraciones@araba.eus helbidera mezu bat bidaliz edo 945 182 050 telefono zenbakira deituz.

 • ¿Quién puede pedir asesoramiento al Servicio de Restauraciones?
   

  Quien lo desee, ya sea particular o institución, y se interese por la salvaguarda del patrimonio en general o de alguna obra u objeto en particular, puede solicitar asesoramiento al Servicio de Restauración en restauraciones@araba.eus  o en el teléfono 945 182 050

 • Mailegu zerbitzurik ba al dago Zaharberrikuntza Zerbitzuaren liburutegian?

  Ez, ez dago mailegu zerbitzurik.
  Liburuak, argitalpenak eta bestelako dokumentuak aretoan besterik ezin dira kontsultatu.
   

 • ¿Hay servicio de préstamo en la biblioteca del Servicio de Restauraciones?

  No, no hay servicio de préstamo. Todos los libros, publicaciones y otros documentos sólo se pueden consultar en la biblioteca.

 • Kontsulta al daiteke Zaharberrikuntza Zerbitzuaren liburutegia?

  Liburutegiko katalogoa online  www.araba.eus  kontsulta daiteke, baita aurrez aurre ere, Ignacio Aldecoa kultura etxera edo Zaharberrikuntza Zerbitzura etorrita.

   

 • ¿Se puede consultar la biblioteca del Servicio de Restauración?

  El catálogo de la biblioteca se puede consultar on-line en  www.araba.eus y personalmente en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa o en el propio Servicio de Restauración.  

   
 • Nola eska ditzaket zaharberritutako ondareari edo zaharberritzeko eskaeren egoerari buruzko argibideak?

  Liburutegi espezializatuaz gain, esku hartutako obrei buruzko txostenak (editatu eta argitaratu gabeak) kontsulta daitezke Zaharberrikuntza Zerbitzuan. Horretarako, zerbitzu horrek emango duen inprimaki bat bete behar da. Bertan eskatzailearen izen-abizenak eta kontsultaren helburua jarriko dira.
  Halaber, zerbitzu horri egindako ondarearen gaineko esku-hartze eskaeren egoera ere kontsultatu ahal da, restauraciones@araba.eus  helbidera zuzenduz edo 945 182 050 telefono zenbakira deituz. 
   

 • ¿Cómo puedo solicitar información sobre patrimonio restaurado o el estado de solicitudes de restauración?

  Además de su biblioteca especializada, en el Servicio de Restauraciones se pueden consultar informes de las obras intervenidas (no editados ni publicados). Para ello se deberá rellenar un formulario facilitado por este Servicio en donde se especifique el nombre de quien la solicita y la finalidad de la consulta.
  Así mismo, se puede consultar el estado de cualquier solicitud de intervención sobre el patrimonio realizada a este Servicio en restauraciones@araba.eus o llamando al teléfono 945 182 050.
   

 • Nola aurki dezaket zaharberrikuntza-zaintza enpresa bat?

  Zaharberrikuntza Zerbitzuak ondarearen zaintzan lan egiten duten enpresei buruzko informazioa eman dezake. Horretarako, idatzi restauraciones@araba.eus posta elektronikoko helbidera edo deitu 945 182 050 telefono zenbakira.

 • ¿Cómo puedo encontrar una empresa de restauración-conservación?

  El Servicio de Restauraciones puede facilitar información sobre empresas que se dedican a la conservación del patrimonio. Puede escribir a la dirección de correo electrónico restauraciones@araba.eus o llamar al teléfono 945 182 050.

 • Nola jakin Zaharberrikuntza Zerbitzuaren zein atalera jo?

   Foru Aldundiaren Zaharberrikuntza Zerbitzuan zaintza eta zaharberrikuntza adituen talde batek lan egiten du, honako arlo hauetan adituak direnak hain zuzen:
  Arte garaikidea – Dokumentu grafikoak eta argazkiak – Eskultura – Arkeologia materialak – Harria – Astoko pintura eta horma pintura.
  restauraciones@alava.net posta elektronikoko helbidera edo 945 182 050 telefono zenbakira zuzenduz gero, egoki den pertsonarekin harremanetan jarriko zaitugu.
   

 • ¿Cómo saber a qué sección dirigirse dentro del Servicio de Restauraciones?

  El Servicio Foral de Restauraciones esta formado por un equipo de especialistas en conservación dentro de las siguientes materias:
  Arte contemporáneo – Documentos gráficos y fotográficos – Escultura – Materiales arqueológicos – Piedra – Pintura de caballete y Pintura mural.
  Se le pondrá en contacto con la persona a la que debe dirigirse a través de la dirección de correo electrónico restauraciones@alava.net  o del teléfono 945 182 050.