Etika batzordea

Araudia

 

 
14/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 1eko Diputatuen Kontseiluarena, Arabako Lurralde Historikoan Gizartegintzan etika batzordeak sortzeko eta kreditatzeko modua arautzen duena.  ALHAO, 30 zk., 2011ko martxoaren 11koa.
 

 
55/2011 Foru Agindua, maiatzaren 3koa, "Gizartean Esku Hartzeko Etika Batzordea" sortzen duena. ALHAO, 57 zk., 2011ko maiatzaren 11koa.