Hogar Alavés egoitza zentroa

Hartzaileak

 

Adimen gaixotasuna duten pertsonak, 18 eta 40 urte bitartekoak, beren ingurunean artatzeko gizartearen eta familiaren aldetik eta ekonomikoki babesik ez dutenak edo babes nahikorik ez dutenak edo ezintasunagatik edo autonomiarik ezagatik beren kabuz bizitzeko gai ez direnak.

Leku kopurua

 

30 plaza

Prestazioak

 

  • Egoitza arreta.
  • Egoitzan dauden pertsonek ahalik eta autonomiarik gehien izan dezatela ahalbidetzea.
  • Eguneroko bizitzako jarduerak eta ekonomia pertsonala gainbegiratzea.
  • Ingurunea ezagutzeko laguntzea ematea: auzoa, hiria, gizarte baliabideak, hezkuntza baliabideak, lana, osasuna, kirola.
  • Denbora librea era osasuntsuan erabiltzea sustatzea.
  • Familia eta lagunekin harreman positiboak sustatzea.

Baldintza ekonomikoak

 

8/2009 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak 2009an eskaintzen dituen zerbitzuengatiko prezio publikoei buruzko arautegia.