Pío XII etxebizitza laguntzekin

Hartzaileak

 

Hombres con enfermedad mental grave , de  entre 18 y 65 años, que  requieren supervisión continua y/o ayuda para realizar actividades de la vida diaria.

Leku kopurua

 

8 plazas de atención residencial y 1 de atención diurna

Prestazioak

 

  • Asistentzia motako oinarrizko beharrei erantzutea
  • Ohitura osasungarriak eta arduratsuak sustatzea.
  • Trebetasun sozialak indartzea eta besteen aurrean moldatzen ikastea.
  • Lan jarduerak eta aisialdi eta denbora libreko jarduerak.
  • Autoestimua, independentzia eta autonomia garatzea.