Cookie

Laguntzak eta dirulaguntzak

Euskarazko komunikabideak eta IKTak sustatzeko 2018ko ekitaldirako dirulaguntza deialdi publikoa, irabazteko xederik gabeko erakunde eta elkarteentzako eta pertsona fisiko eta juridiko pribatuentzako
 • Gaia: Subvenciones
 • Xedea:
   
  Euskarazko komunikabideak eta IKTak sustatzea, Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko konderrian euskara gizarteratzearen alde egindako lanarengatik.
 • Lekua: 
   
  Aurkezpena:
   
  Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra
  Probintzia Plaza, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz
   
   
  Informazio gehiagorik:
   
  Euskara Foru Zerbitzua / Servicio Foral de Euskera
  Pza. de la Provincia, 5-3º. 01001 Vitoria-Gasteiz
  ( 945181818 Txus Arrieta luz./ext. 52442
 • Hartzailea:
   
  Gizarte eta kultura izaerako elkarte eta erakunde publiko zein pribatuak, irabazteko xederik gabe eratutakoak, eta pertsona fisiko eta juridiko pribatuak, baldin eta haien jarduera deialdiaren helburuetara lotzen bada eta sozietatearen egoitza Araban edo Trebiñuko Konderrian badute.
 • Egoera: Itxita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 
  Eskaerak Euskara, Kultura eta Kirol Saileko diputatuari zuzenduta bidali beharko dira, I. eranskinean argitaratzen den ereduari lotuta.
 • Bertara joanda aurkeztu beharreko formularioa: 
  18-E10-A1.doc
  18-E10-A2.doc
  18-E10-A3.doc
  18-E10-A4.doc

Betekizunak

 • Hasiera data : 2018/07/05
 • Amaiera data: 2018/08/03

Ebazpena

 • Organo eskuduna: Instrukzioa: Euskararen Foru Zerbitzua. Ebazpena: Euskara, Kultura eta Kirol Saileko diputatua
 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 
  Lau hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik
 • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: 
  Epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Araudia

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
   
 • Aldaketa eguna: 2018/07/05