Cookie

Laguntzak eta dirulaguntzak

2018ko deialdi publikoa onartzen duena dirulaguntzak emateko irabazteko xederik gabeko elkarte eta entitateei eta kirol federazioei, kirol federazioen elkarteei eta ikasleen gurasoen elkarteei eta haien federazioei, euskararen bitartez sozializatzeko programak gara ditzaten
 • Gaia: Subvenciones
 • Xedea:
   
  Lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea  kultura elkarte eta entitateei, kirol federazioei, kirol federazioen elkarteei eta ikasleen gurasoen elkarteei eta haien federazioei, 2018ko ekitaldian euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatu, garatu eta burutu ditzaten
 • Lekua: 
   
  Aurkezpena:
   
  Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra
  Probintzia Plaza, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz
   
   
  Informazio gehiagorik:
   
  Euskara Foru Zerbitzua / Servicio Foral de Euskera
  Pza. de la Provincia, 5-3º. 01001 Vitoria-Gasteiz
  ( 945181818 Txus Arrieta luz./ext. 52442
 • Hartzailea:
   
  1. Irabazteko xederik gabeko kultura elkarte eta entitate publiko nahiz pribatuak, Araban edo Trebiñuko Konderrian baldin badute sozietatearen egoitza edo ordezkaritza; federazioetan elkartuta ere aurkez daitezke.
  2. Kirol federazioak eta kirol federazioen elkarteak, sozietatearen egoitza Araban badute.
  3. Ikasleen gurasoen elkarteak eta ikasleen gurasoen elkarteen federazioak, sozietatearen egoitza Araban badute.
 • Egoera: Itxita

Agiriak eta eskaerak

Betekizunak

 • Hasiera data : 2018/04/12
 • Amaiera data: 2018/05/11

Ebazpena

 • Organo eskuduna: Instrukzioa: Euskararen Foru Zerbitzua. Ebazpena: Diputatu Nagusia
 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 
  Sei hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik
 • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: 
  Epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Araudia

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
   
 • Aldaketa eguna: 2018/04/11