Cookie

Laguntzak eta dirulaguntzak

Dirulaguntzen deialdi publikoa, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillei eta Trebiñuko udalei euskararen arloan laguntza teknikoa emateko 2017ko ekitaldian
 • Gaia: Subvenciones
 • Xedea:
   
  Dirulaguntzak lehiaketa bidez, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillei eta Trebiñuko udalei euskararen arloan laguntza teknikoa eskaintzeko 2017ko ekitaldian
 • Lekua: 
   
  Aurkezpena:
   
  Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra
  Probintzia Plaza, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz
   
   
  Informazio gehiagorik:
   
  Euskara Foru Zerbitzua / Servicio Foral de Euskera
  Pza. de la Provincia, 5-3º. 01001 Vitoria-Gasteiz
  ( 945181818 Txus Arrieta luz./ext. 52442
 • Hartzailea:
   Gasteizko Kuadrilla izan ezik, Arabako Lurralde Historikoko beste kuadrilla guztiak. Trebiñuko udalak.
 • Egoera: Itxita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 
  Eskaerak, eranskinean ageri den eredua baliatuz eginak, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Euskararen Foru Zerbitzura bidaliko dira
 • Bertara joanda aurkeztu beharreko formularioa: 
  17-E17-A RE 16-278 form.pdf

Betekizunak

 • Hasiera data : 2017/01/10
 • Amaiera data: 2017/02/08

Ebazpena

 • Organo eskuduna: Instrukzioa: Euskararen Foru Zerbitzua. Ebazpena: diputatuen kontseilua
 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Sei hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik
 • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: Epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Araudia

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
   
 • Aldaketa eguna: 2017/03/16