Cookie
Errepideen polizia-gunean obrak egiteko baimenak
 • Gaia: Baimenak
 • Xedea:
   
  Errepidearen eremuan obrak egiteko baimenak.
 • Lekua: 
  Errepide Zerbitzua. Bulego teknikoak.
   
  Probintzia plaza, 4. zenbakia, 4. solairua.
  01001 Vitoria-Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18.
  Faxa: 945.18.17.64.
   
  Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.
  Probintzia plaza, 5. zenbakia, beheko solairua.
  01001 Vitoria-Gasteiz
  Telefonoa: 945 18 18 18.
  Faxa: 945 18 17 54.
   
 • Hartzailea:
   Interesa duten herritarrak
 • Egoera: Irekita

Agiriak eta eskaerak

 • On-line izapidetu
 • Aurkeztu beharreko agiriak 

  1. Eskabidea

  2. Aurreproiektua/proiektua eta dagokion informazio osagarria
   
 • Bertara joanda aurkeztu beharreko formularioa: 
  SOL364.pdf

Betekizunak

 • Hasiera data : 2016/06/23
 • Amaiera data: 2030/01/01

Ebazpena

 • Organo eskuduna: Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko foru diputatu titularra
 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: sei hilabete

Araudia

 • Foru araudia 
 •  - 20/1990 Foru Agindua, ekainaren 25ekoa, Arabako Lurralde Historikoko errepideei buruzkoa (ALHAO, 78 zenbakikoa, 1990eko uztailaren 9koa).
   
  - 1101/1992 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, abenduaren 30ekoa, errepideen polizia-guneetako baimenak emateko tasei buruzkoa (ALHAO, 12. zenbakikoa, 1993koa).
  - 25/1988 Legea, uztailaren 29koa, Errepideei buruzkoa (BOE, 182 zenbakikoa, 1988ko uztailaren 29koa).
  - 1812/1994 Errege Dekretua, irailaren 2koa, Errepideen Araubide Orokorrari buruzkoa (BOE, 228 zenbakikoa, 1994ko irailaren 23koa).
  - 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena (BOE, 285 zenbakikoa, 1992ko azaroaren 27koa).
  - 4/1999 Legea, urtarrilaren 13koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legea aldatu duena (BOE, 12 zenbakikoa, 1999ko urtarrilaren 14koa).
  - Abenduaren 18ko 40/2013 Foru Arauaren, Arabako Lurralde Historikoaren 2014rako aurrekontua gauzatzeari buruzkoaren, lehenengo azken xedapena, martxoaren 4ko 2/1992 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoan errepide poliziako baimenak emateko tasei buruzkoa, aldatzen duena.
   
   
 • Aldaketa eguna: 2018/09/14