Cookie
Pisu-mugak dituzten errepideetarako baimenak
 • Gaia: Baimenak
 • Xedea:
   
  Pisu-mugak dituzten errepideetatik gehiegizko pisua garraiatzeko baimenak
   
 • Lekua: 
  Errepide Zerbitzua. Bulego teknikoak.
   
  Probintzia plaza, 4. zenbakia, 4. solairua.
  01001 Vitoria-Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18.
  Faxa: 945.18.17.64.
   
  Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.
  Probintzia plaza, 5. zenbakia, beheko solairua.
  01001 Vitoria-Gasteiz
  Telefonoa: 945 18 18 18.
  Faxa: 945 18 17 54.
   
 • Hartzailea:
   Garraioa egiten duen herritarra/ enpresa/ administrazioa
 • Egoera: Irekita

Agiriak eta eskaerak

 • On-line izapidetu
 • Aurkeztu beharreko agiriak 

  Eskabidea. Garraioari buruzko datuak aurkeztu behar dira, hala nola, matrikula, ibilbidea eta pisua.

   
 • Bertara joanda aurkeztu beharreko formularioa: 
  SOL365.pdf

Betekizunak

 • Hasiera data : 2016/06/23
 • Amaiera data: 2030/01/01

Ebazpena

 • Organo eskuduna: Errepide Zerbitzua

Araudia

 • Foru araudia 
 • 20/1990 Foru Agindua, ekainaren 25ekoa, Arabako Lurralde Historikoko errepideei buruzkoa (ALHAO, 73 zenbakikoa, 1990eko uztailaren 9koa).

   
  1812/1994 Errege Dekretua, irailaren 2koa, Errepideen Araubide Orokorrari buruzkoa (BOE, 228 zenbakikoa, 1994ko irailaren 23koa).
   
  39/2003 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluak maiatzaren 6an emana. Honen bidez, aldatu egiten da Diputatuen Kontseiluak urriaren 31n eman zuen 101/2001 Foru Dekretua, Arabako foru sareko bide bakoitzean garraia daitekeen baino zama handiagoa garraiatzeko baimenengatik jarri beharko diren bermeak arautzekoa
   
 • Aldaketa eguna: 2018/09/14