Cookie

Laguntzak eta dirulaguntzak

AP-68 Bidesari soziala
 • Gaia: Garraioa
 • Xedea:
   

  Arabako Lurralde Historikoan bizi diren AP-68 autobidearen erabiltzaileek diruz laguntzekoa den bide zatian ordaindutako bidesarirako dirulaguntzak ematea.

  Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitekeen AP-68ren zatiarengatik ordaindu beharreko bidesariaren zenbatekoan (BEZa aparte) deskontuak eginez zehaztuko da, jarraian azaltzen denaren arabera:

  -Ehuneko 50eko deskontua aplikatuko zaio egindako bidaien zenbateko osoari, baldin eta hilean hogeita bost bidaia edo gehiago egiten badira. 
   

   

 • Lekua: 

  Eskabideak Arabat Arabako Bideak - Vías de Álava, Vicente Goikoetxea, 1 -1 Bulegoa 1


  Ordutegia: 10etatik 13:00etara, astelehenetik ostiralera.
   

  Sakatu hurrengo esteka 2012ko ekainaren 1etik aurrerako informazioa kontsultatzeko: http://peajesocial.arabat.org/.

 • Hartzailea:
   Oinarri hauetan aurreikusitako dirulaguntzen onuradun izan daitezke beren ohiko bizilekua Arabako Lurralde Historikoan daukaten eta diruz lagundu daitekeen bide zatian AP-68 autobidearen erabiltzaile diren pertsona fisikoak, baldin eta traiektu berean sarrera eta irteera ondoko ordainlekuetakoren batetik egiten bada: Areta-Laudio, Bilboko nagusia, Ziorraga, Altube, Subilla edo Zambrana (Bilboko ordainleku nagusiko sarreretarako, toki horretara arteko bide zatia ez da diruz lagunduko, eta irteeretarako, ez da diruz laguntzekoa izaango toki horretara arteko bide zatia); autobideak ezarritako tarifa taularen ondorioetarako ibilgailu arinak erabiltzen badituzte; eta dirulaguntzaren oinarrietan aipatutako autobidean ordainketa egiteko onartutako eta balioa duen gailu telematikoa badute. Gailu horiek finantza erakundeen bidez eskura daitezke edo ordainketak egiteko horrelakoak merkaturatzen dituzten beste erakunde batzuen bidez. Berariaz kanpoan geratuko dira garraio publikorako edozein baimenen titularrak.
 • Egoera: Irekita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 

  - Arabako udalerriren batean erroldatuta dagoela ziurtatzen duen agiria.

  - NANaren fotokopia

  - Finantza erankundeak emandako egiaztagiria, bidesari telematikoak bideratuko diren pertsona eskatzailearen banku kontuarena, eta ordainketarako gailu telematikoaren erabilgarritasunarena.

  - Arabako Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.
   

Betekizunak

 • - Arabako udalerriren batean erroldatuta dagoela ziurtatzen duen agiria.

  - NANaren fotokopia

  - Finantza erankundeak emandako egiaztagiria, bidesari telematikoak bideratuko diren pertsona eskatzailearen banku kontuarena, eta ordainketarako gailu telematikoaren erabilgarritasunarena.

  - Arabako Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.
   

 • Hasiera data : 2018/07/01
 • Amaiera data: 2030/12/31

Ebazpena

 • Organo eskuduna: Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko foru diputatu titularra
 • Errekurtsoa ebazteko organo eskuduna: 
 • Berraztertzeko errekurtsoa: Ebazten duen administrazio organoa (Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko foru diputatu titularra).

  Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa:  Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien sala

   
 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Ebazteko 2 hilabete eta jakinarazteko 10 egun
 • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: Ezezkoa
 • Administrazio bidearen amaiera: Bai

Araudia

 • Aldaketa eguna: 2018/07/03