Elkarte edo fundazioentzako laguntza deialdia, gizartegintzako eremuaren barruko programak eta jarduerak garatzen laguntzeko.2019ko deialdia.

Elkarte edo fundazioentzako laguntza deialdia, gizartegintzako eremuaren barruko programak eta jarduerak garatzen laguntzeko.2019ko deialdia.
 • Gaiak: GIZARTE ZERBITZUAK
 • Xedea: 

   

   Elkarte edo fundazioentzako laguntza deialdia, gizartegintzako eremuaren barruko programak eta jarduerak garatzen laguntzeko.

 • Tokia: 

   

  Argibide eta Gizarte Atenzioko Bulegoa

  San Prudencio kalea, 30- 1.a

   01005 GASTEIZ

  Telefonoa: 945151015 / Faxa: 945121074

  Emaila:

  ifbsayudasins@araba.eus

  mdomingo@araba.eus

   

  Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara

   15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

 • Hartzailea: 
  Deialdiaren helburuarekin bat egiten duten jarduerak gauzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteak.
 • Egoera: Itxita