Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia,babesgabetasun egoeran dauden adingabeei eta beraien familiei zuzendutako programak eta jarduerak garatzen laguntzeko.2019ko deialdia.

Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia,babesgabetasun egoeran dauden adingabeei eta beraien familiei zuzendutako programak eta jarduerak garatzen laguntzeko.2019ko deialdia.
 • Gaiak: GIZARTE ZERBITZUAK
 • Xedea: 

   

  Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, babesgabetasun egoeran dauden  adingabeei eta beraien familiei zuzendutako  programak eta jarduerak garatzen laguntzeko.

 • Tokia: 

  Argibide eta Gizarte Atenzioko Bulegoa

  San Prudencio kalea, 30- 1.a

   01005 GASTEIZ

  Telefonoa: 945151015 / Faxa: 945121074

  Emaila:

  ifbsayudasins@araba.eus

  mdomingo@araba.eus

   

   Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara

   15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

 • Hartzailea: Deialdiaren helburuarekin bat egiten duten jarduerak gauzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteak.
 • Egoera: Itxita