Elkarte edo fundazioentzako laguntza deialdia, landa eremuetako adinekoen gizarte sustapena helburu duten programak eta jarduerak garatzen laguntzeko.2019ko deialdia.

Elkarte edo fundazioentzako laguntza deialdia, landa eremuetako adinekoen gizarte sustapena helburu duten programak eta jarduerak garatzen laguntzeko.2019ko deialdia.
 • Gaiak: GIZARTE ZERBITZUAK
 • Xedea: 

   

  Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, landa eremuetako adinekoen  gizarte sustapena helburu duten  programak eta jarduerak garatzen laguntzeko.

   

 • Tokia: 

   

   Argibide eta Gizarte Atenzioko Bulegoa

  San Prudencio kalea, 30- 1.a

   01005 GASTEIZ

  Telefonoa: 945151015 / Faxa: 945121074

  Telefonoa: 945151015 / Faxa: 945121074

  Emaila:

  ifbsayudasins@araba.eus

  mdomingo@araba.eus

    

   Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara

  15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

   

 • Hartzailea: Deialdiaren helburuarekin bat egiten duten jarduerak gauzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteak.
 • Egoera: Itxita