Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezko guztiaz hornitzen laguntzeko. 2019ko ekitaldia

Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezko guztiaz hornitzen laguntzeko. 2019ko ekitaldia
 • Gaiak: GIZARTE ZERBITZUAK
 • Xedea: 

   

  Elkarte eta fundazioentzako laguntza deialdia, beraien gizarte lokalak birgaitzen eta egokitzen laguntzeko eta beraien gizarte jarduerak edo/eta programak garatzeko beharrezkoa guztiaz hornitzen laguntzeko.

 • Tokia: 

   

  Argibide eta Gizarte Atenzioko Bulegoa

   San Prudencio kalea, 30- 1.a– 01005 GASTEIZ

  Telefonoa: 945151015 / Faxa: 945121074

  Emaila:

   ifbsayudasins@araba.eus

  mdomingo@araba.eus

   

   

   Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara

   

   15 egun baliodun, deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

 • Hartzailea: 
  Deialdiaren helburuarekin bat egiten duten jarduerak gauzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteak
 • Egoera: Itxita