Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BARRUNDIAKO UDALA

Dirulaguntza elkarteak 2018
Argitaratuta: 2019/02/11eko 18. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-18-351

2018ko ekitaldiari elkarteei dagokion diru laguntzak hauek izan dira:

Borraska elkartea 508,00 euro

Larrarte Elkartea 593,95 euro

Mariñela Elkartea 716,90 euro

Kiribilore Elkartea 800,40 euro

Ozaeta Kontsumitzaile taldea 381,29 euro

Iñaki Carretero 265,16 euro

Muskerrak Elkartea 250,00 euro

Iñaki Carretero 250,00 euro

Ozaetan, 2019ko urtarrilaren 31n

Alkatea

Afro Olabe Martinez de Albeniz