Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BARRUNDIAKO UDALA

2018ko musika ikasketak dirulaguntzak
Argitaratuta: 2019/02/11eko 18. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-18-350

2018ko ekitaldian musika ikasketak direla eta, honako dirulaguntza hauek eman dira:

- Aintzane Irazusta Arzallus 834,40 euro

- Ana Gorospe Rambla 276,80 euro

- Ana Perea Méndez 276,80 euro

- Esther Bernedo Gómez 254,80 euro

- Itziar Lauzirika Maturana 316,80 euro

- Roberto Salgado García 1.348,00 euro

Ozaetan, 2019ko urtarrilaren 31n

Alkatea

Afro Olabe Martínez de Albeniz