Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

GATZAGA BURADONGO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Jendaurrean jartzea Arabako Errioxako Ur partzuergora atxikitako udalerri eta erakunde publikoetako ur horniduraren eta saneamenduaren zerbitzua eskainiko duen merkataritza sozietatea erabat kapital publikoz eratzeko txosten soziala, juridikoa, teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa
Argitaratuta: 2019/02/11eko 18. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-18-341

Gatzaga Buradongo Administrazio Batzarrak, 2019ko otsailaren 1ean, erabaki zuen jendaurrean jartzea Arabako Errioxako Ur partzuergoraatxikitako udalerri eta erakunde publikoetako ur horniduraren eta saneamenduaren zerbitzua eskainiko duen merkataritza sozietatea erabat kapital publikoz eratzeko txosten soziala, juridikoa, teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa.

Txosten hori administrazio batzarraren bulegoetan egongo da ikusgai 30 egunez, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, epe horretan egoki irizten diren oharrak aurkeztu ahal izan daitezen.

Gatzaga Buradon, 2019ko otsailaren 1a

Errejidore-lehendakaria

FERNANDO URIARTE FERNÁNDEZ DE PINEDO