Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA

Dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoa onestea
Argitaratuta: 2019/02/11eko 18. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-18-339

Aguraingo Udalak, 2019ko urtarrilaren 31ko ohiko bilkuran, erabaki zuen onestea 2019-2021 aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa.

Esteka hauetan dago eskuragarri dokumentazioa:

http://www.agurain.eus/index.php/es/ayuntamiento/subvenciones

http://www.agurain.eus/index.php/eu/udala/diru-laguntzak

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzanargitaratzen da hau.

Agurain, 2019ko otsailaren 1a

Alkatea

Iñaki Beraza Zufiaur