Documento

III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

ARABAKO LURRALDE HISTORIKOKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Arabako Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzarraren aldarrikapena, 2017ko azaroaren 26an egin ziren hauteskundeetan hautaturiko kontzejuetako lehendakari-errejidore eta kideena
Argitaratuta: 2017/12/01eko 138. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2017-138-4373

Leire Echevarría Zugazagak, Arabako Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordeko idazkariak, honen bidez jakinarazten du:

Arabako Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzarrak, gaur, 2017ko abenduaren 1ean, bat etorriz Arabako Lurralde Historikoko kontzejuetako erregidore eta kideak hautatzeko Foru Arauak 17. artikuluan xedatutakoarekin, kontzejubakoitzeko errejidore-lehendakarien aldarrikapena egin du boto gehien lortu duten hautagai eta auzokideen artetik, baita kideena ere, dagokion kopuruan, boto gehien lortu duten hurrengo hautagai eta auzokideen artetik.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 1a

Hauteskunde Batzordeko idazkaria

Leire Echevarría Zugazaga