Ziurtagiriak

Hautatu ziurtagiri mota:
Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, urte 2019
Hiri ondasun higiezinen gaineko zerga
Landa ondasun higiezinen gaineko zerga
JEZ (epigrafe aktiboak)

Sartu datu hauek, behar bezala identifikatzeko:

IFZ (Osoa letrarekin)
Beste ekitaldiren bat nahi baduzu, adierazi
Jaioteguna (UUUU/HH/EE formatua)
Posta Kodea

2019 ekitaldiko errenta aurkeztu baduzu:

2019 ekitaldiko PFEZaren aitorpenaren emaitza

EZ baduzu aurkeztu 2019 ekitaldiko errenta:

Eskatutako ekitaldian banku kontu baten titularra izan bazinen, idatzi kontu horren azken 4 zenbakiak