Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRIBERABEITIKO UDALA

Hutsen zuzenketa 2021/3843 iragarkian
Argitaratuta: 2021/12/03eko 138. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2021-138-3931

Huts bat antzeman da Arasur Plataforma Logistikoko 6 superetxadiaren xehetasun azterketari behin betiko onespenari buruzko 2021/3843 iragarkian. Azaroaren 22ko 369/2021 Dekretuarekin bat etorriz, hutsen zuzenketa hori Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 2001eko azaroaren 26an (ostirala), 2021/3843 iragarkian, espedientea sustatu zuen enpresaren izena zuzen adieraziz: Merlín Propierties SA.

Honako hau dioen lekuan: Properties SA.

Honako hau esan behar du: Merlín Propierties SA.

Ribabellosa, 2021eko azaroaren 26a

Alkatea

MIREN SANTAMARÍA MARTÍNEZ