Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Hutsen zuzenketa, zerbitzu publikoak emateagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen zerga ordenantza aldatzeari behin betiko onespena ematen dion iragarkian
Argitaratuta: 2021/12/03eko 138. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2021-138-3921

Huts bat antzeman da zerbitzu publikoak emateagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren eranskinari buruzko iragarkian (ALHAO, 134. zk.a, 2021eko azaroaren 24a).

V. epigrafea. Igerileku publikoen zerbitzua.

Epigrafe horretan argitaratutako tarifen transkripzioa zuzena ez denez, baizik eta 2021eko uztailaren 23ko ALHAOn (82. zk.a) argitaratutakoak, honela zuzentzen dira:

V. epigrafea. Igerileku publikoen zerbitzua.

Zerga egitatea: udal igerilekuetako instalazioak erabiltzeak zerga ordaindu beharra eragingo du.

Udako tarifak

Udako abonamenduaren matrikula doakoa.

Udako banakako abonamendu orokorra.

6-13

14-18

18 baino gehiago

A

B

C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA

40 euro

50 euro

70 euro

HILEKO ABONAMENDUA

25 euro

32 euro

42 euro

JAIEGUNEKO SARRERA

3 euro

4 euro

6 euro

LANEGUNEKO SARRERA

3 euro

3 euro

5 euro

Udako banakako udal abonamendua.

Iruña Okan erroldatutako pertsonak.

A

B

C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA

24 euro

30 euro

42 euro

HILEKO ABONAMENDUA

15 euro

19 euro

25 euro

JAIEGUNEKO SARRERA

2 euro

2 euro

4 euro

LANEGUNEKO SARRERA

2 euro

2 euro

3 euro

Bizikidetza unitateko udako udal abonamendua.

Honako eskala honen arabera aplikatuko zaie tarifa etxe berean bizi diren pertsonen abonamendudunei:

TITULARRA

BIGARREN PERTSONA

HIRUGARREN PERTSONA ETA

GAINERAKO PERTSONAK

C

A

B

C

A

B

C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA

42 euro

16 euro

20 euro

28 euro

8 euro

10 euro

14 euro

HILEKO ABONAMENDUA

25 euro

10 euro

13 euro

17 euro

5 euro

6 euro

8 euro

JAIEGUNEKO SARRERA

4 euro

1 euro

2 euro

2 euro

1 euro

1 euro

1 euro

LANEGUNEKO SARRERA

3 euro

1 euro

1 euro

2 euro

1 euro

1 euro

1 euro

Ebazpen judizial bidez egiaztatzen bada gurasoak banandu direla, adingabeei hobaria aplikatuko zaie, baldin eta gurasoetako bat Iruña Okako udalerrian erroldatuta badago.

65 urtetik gorakoen edo ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa dutenen banakako udal abonamendua.

Iruña Okan erroldatuta dauden eta 65 urtetik gora edo behar bezala egiaztatutako % 65eko desgaitasun funtzionala edo handiagoa duten pertsonak.

A

B

C

ABONO TEMPORADA

20 euro

25 euro

35 euro

ABONO MES

12 euro

16 euro

21 euro

ENTRADA FESTIVO

2 euro

2 euro

3 euro

ENTRADA DIA LABORABLE

1 euro

2 euro

2 euro

Tarifas de invierno.

6 - 13

14 -18

18 baino gehiago

A

B

C

URTEKO ABONAMENDUA

180 euro

300 euro

480 euro

HILEKO ABONAMENDUA

15 euro

25 euro

40 euro

JAIEGUNEKO SARRERA

3 euro

4 euro

5 euro

LANEGUNEKO SARRERA

2 euro

3 euro

4 euro

ERROLDATUAK.

A

B

C

URTEKO ABONAMENDUA

108 euro

180 euro

288 euro

HILEKO ABONAMENDUA

9 euro

15 euro

24 euro

JAIEGUNEKO SARRERA

2 euro

3 euro

4 euro

LANEGUNEKO SARRERA

1 euro

2 euro

3 euro

FAMILIA ERROLDATUAK.

TITULARRA

BIGARREN

PERTSONA

HIRUGARREN PERTSONA ETA

GAINERAKO PERTSONAK

C

A

B

C

A

B

C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA

288 euro

72 euro

120 euro

192 euro

36 euro

60 euro

96 euro

HILEKO ABONAMENDUA

24 euro

6 euro

10 euro

16 euro

3 euro

5 euro

8 euro

JAIEGUNEKO SARRERA

5 euro

2 euro

3 euro

4 euro

2 euro

3 euro

4 euro

LANEGUNEKO SARRERA

3 euro

1 euro

2 euro

3 euro

1 euro

2 euro

3 euro

Ebazpen judizial bidez egiaztatzen bada gurasoak banandu direla, adingabeei hobaria aplikatuko zaie, baldin eta gurasoetako bat Iruña Okako udalerrian erroldatuta badago.

65 URTETIK GORAKOEK EDO EHUNEKO 65EKO DESGAITASUNA EDO HANDIAGOA DUTENEK.

A

B

C

DENBORALDIKO ABONAMENDUA

90 euro

150 euro

240 euro

HILEKO ABONAMENDUA

8 euro

13 euro

20 euro

JAIEGUNEKO SARRERA

2 euro

3 euro

4 euro

LANEGUNEKO SARRERA

1 euro

2 euro

3 euro

Iruña Okan erroldatutako 65 urtetik gorako pertsonak edo ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa dutenak.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Langraiz Oka, 2021eko azaroaren 24a

Alkate-lehendakaria

MIGUEL ÁNGEL MONTES SÁNCHEZ