Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARMIÑONGO UDALA

Jendaurrean jartzea JEZaren 2019ko errolda
Argitaratuta: 2019/07/19eko 83. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-83-2300

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga ordaindu behar duten guztiei jakinarazten zaie zerga horri dagokion zergadunen errolda toki hauetan egongo dela ikusgai, iragarki hau argitaratzen denetik aurrera:

Dagokion udaletxean: udal esparruko kuotak.

Zergadunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkeztu ahal izango dizkiote zerga kudea­tzen duen erakundeari edo Arabako Lege eta Administrazio Erakundeari, 15 egun balioduneko epean, jendaurrean jartzen denetik aurrera.

Armiñon, 2019ko uztailaren 10a

Alkatea

Juan Muñoz Bartolomé