Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ASPARRENEKO UDALA

Alkateordea direlakoen sorrera eta izendapena
Argitaratuta: 2019/07/19eko 83. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-83-2273

Bat etorriz Euskadiko Toki Erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 26. artikuluan xedatutakoarekin, alkatearen 2019ko uztailaren 9ko ebazpena argitaratzen da, zeinaren bidez alkateordea delako figura sortzen baita Asparreneko Udalean, orain arteko alkateorde karguaren ordez.

Ebazpen horrek, halaber, Gotzon Lopategui Meabeanzorena jauna eta Inmaculada Albizu Fuentes andrea kentzen ditu, hurrenez hurren, lehen alkateorde eta bigarren alkateorde karguetatik, eta honako izendapen hauek egiten ditu:

Lehen alkateorde, Inmaculada Albizu Fuentes.

Bigarren alkateorde, Gotzon Lopategui Meabeanzorena.

Hori guztia jakitera ematen da jende orok jakin dezan.

Araia, 2019ko uztailaren 9a

Alkatea

CONSUELO AUZMENDI JIMENEZ