Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA

Funtzio Publikoa
Argitaratuta: 2019/07/05eko 77. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-77-2097

Behin-behineko langileen izendapena bukatutzat ematea

2019ko ekainaren 15eko dekretuetan xedatutakoaren ildotik, behin-behineko langile hauek kargutik kendu ditu alkateak:

Behin-behineko langile gisa betetzen zuten PP talde politikoko aholkulari lanpostutik kentzea, 2019ko ekainaren 15eko eragin-datarekin, honako hauek:

Ugaitz Crespo Guiérrez.

Covadonga Galán Rodríguez.

Paula Jiménez Muzas.

Behin-behineko langile gisa betetzen zuen PP talde politikoko administrari laguntzaile lanpostutik kentzea, 2019ko ekainaren 15eko eragin-datarekin, honako hauek:

Carolina Alvarez Molinuevo.

Mireia Luri Díez.

Behin-behineko langile gisa betetzen zuen PP talde politikoko kabinete-buru lanpostutik kentzea, 2019ko ekainaren 15eko eragin-datarekin, honako hau:

Ainara Moreno Jiménez.

Hala ematen da argitara, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak -11/1999 Legeak aldatua- 104. artikuluan xedatutako ondorioak izan ditzan.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 26an

Alkatea

GORKA URTARAN AGIRRE