Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA

Ezkontza zibila egiteko eginkizunak eskuordetzea
Argitaratuta: 2019/07/05eko 77. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-77-2085

Alkateak, beheko datan emandako ebazpen baten bidez, udal honetako zinegotzi Francisco Javier Saez de Urabain Ruiz de Gauna jauna eskuordetu du F. J. V. G. eta M. L. D. G. O. O. ren ezkontza zibila egiteko, 2019ko uztailaren 10ean.

Argitaratu egiten da, toki erakundeen antolakuntza, funtzionamendu eta araubide juridikoaren arautegiak 44.2 artikuluan ezarritakoa betetzeko.

Agurain, 2019ko ekainaren 26a

Alkatea

Ernesto Sainz Lanchares