Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA

Funtzio Publikoa
Argitaratuta: 2019/07/05eko 77. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-77-2072

Behin-behineko langileak izendatzea

2019ko ekainaren 17ko dekretuetan xedatutakoaren ildotik, behin-behineko langile hauek izendatu ditu alkateak:

Gema Agúndez Gómez, Gasteizko Udaleko Alkatetzako aholkulari lanpostuan, 2019ko ekainaren 16ko eragin-datarekin.

Alain Coloma Jiménez, Gasteizko Udaleko Alkatetzariatxikitako aholkulari lanpostuan, 2019ko ekainaren 16ko eragin-datarekin.

Ainara Moreno Jiménez andrea, Gasteizko Udaleko Alkatetzariatxikitako aholkulari lanpostuan, 2019ko ekainaren 16ko eragin-datarekin.

Ugaitz Crespo Gutiérrez, Gasteizko Udaleko Alkatetzariatxikitako aholkulari lanpostuan, 2019ko ekainaren 16ko eragin-datarekin.

Hala ematen da argitara, 11/1999 Legea zela medio aldatutako apirilaren 2ko Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 104. artikuluan xedatutako ondorioak izan ditzan.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 26an

Alkatea

GORKA URTARAN AGUIRRE