Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

Vitoria-Gasteizko Udala

Funtzio Publikoaren Saila
Argitaratuta: 2019/07/05eko 77. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-77-2071

Behin-behineko langileak izendatzea

2019ko ekainaren 17ko dekretuetan xedatutakoaren ildotik, behin-behineko langile hauek izendatu ditu alkateak:

Mª Aranzazu Carcedo Alberdi, EAJ talde politikoko administrari laguntzaile lanpostuan, 2019ko ekainaren 16ko eragin-datarekin.

Cristina Ortiz de Latierro Imaz, EAJ talde politikoko aholkulari lanpostuan, 2019ko ekainaren 16ko eragin-datarekin.

Fernando Izar de la Fuente Tejero, EAJ talde politikoko kabinete-buru lanpostuan, 2019ko ekainaren 16ko eragin-datarekin.

Jokin Elizaran Letamendia, EAJ talde politikoko aholkulari lanpostuan, 2019ko ekainaren 16ko eragin-datarekin.

Valeriano Tena Mateos, EAJ talde politikoko aholkulari lanpostuan, 2019ko ekainaren 16ko eragin-datarekin.

Hala ematen da argitara, 11/1999 Legea zela medio aldatutako apirilaren 2ko Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 104. artikuluan xedatutako ondorioak izan ditzan.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 26an

Alkatea

Gorka Urtaran Aguirre