Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

Vitoria-Gasteizko Udala

Funtzio Publikoa
Argitaratuta: 2019/07/05eko 77. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-77-2068

Behin-behineko langilearen izendapena bukatutzat ematea

2019ko ekainaren 15eko dekretuetan xedatutakoaren ildotik, behin-behineko langile hauek kargutik kendu dira:

Gasteizko Udaleko Alkatetzariatxikitako aholkulari lanpostuan behin-behineko langile gisa betetzen zuten lanpostutik kentzea, 2019ko ekainaren 15eko eragin-datarekin, honako hauek:

Jokin Elizaran Letamendia.

Fernando Izar de la Fuente Tejero.

Cristina Ortiz de Latierro Imaz.

Valeriano Tena Mateos.

EAJ udal taldeari atxikitako administrari laguntzaile lanpostuan behin-behineko langile gisa betetzen zuen lanpostutik kentzea, 2019ko ekainaren 15eko eragin-datarekin, honako hau:

Arantza Carcedo Alberdi.

Gasteizko Udaleko Alkatetzako aholkulari lanpostuan behin-behineko langile gisa betetzen zuen lanpostutik kentzea, 2019ko ekainaren 15eko eragin-datarekin, honako hau:

Gema Agúndez Gómez.

Hala ematen da argitara, 11/1999 Legea zela medio aldatutako apirilaren 2ko Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 104. artikuluan xedatutako ondorioak izan ditzan.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 26an

Alkatea

Gorka Urtaran Agirre