Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

OIONGO UDALA

Jendaurrean jartzea hiri eta landa ondasun higiezinen gaineko zerga eta ezaugarri berezietako ondasun higiezinen gaineko zergaren 2019ko erroldak
Argitaratuta: 2019/07/05eko 77. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-77-2055

Bo190625AEk. Jendaurrean jartzen dira hamabost egun baliodunez hiri eta landa ondasun higiezinen gaineko zerga eta ezaugarri berezietako ondasun higiezinen gaineko zergaren 2019ko erroldak, eragindako zergapekoek aztertu eta egoki jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Oion, 2019ko ekainaren 25a

Alkatea

EDUARDO TERROBA