Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AUDIKAKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Finantzatzeko foru lerroa
Argitaratuta: 2018/12/05eko 140. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2018-140-4416

Kontzeju honek, 2018ko azaroaren 24ko bilkuran, 25.000 euroko dirulaguntza eskatu zion Arabako Foru Aldundiari finantzaketako foru lerroaren kontura, biltegia eraikitzeko.

Eta hori jendaurrean jartzen da, interesdunek espedientea aztertu eta egoki jotzen dituzten erreklamazioak idatziz aurkeztu ahal izan ditzaten, hamabost eguneko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Audika, 2018ko azaroaren 24a

Lehendakaria

Amalia Martínez de Albeniz