Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA

Futbol zelaian harmailak eta aldagelak eraikitzeko obrak egiteko lizitazioa
Argitaratuta: 2017/09/29eko 112. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2017-112-3470

1. Erakunde esleitzailea: datu orokorrak eta argibideak eskuratzeko datuak:

a) Erakundea: Aguraingo Udala.

b) Espedientea izapidetzen ari den bulegoa: Administrazio Orokorra.

c) Agiriak eta argibideak eskuratzea:

1) Bulegoa: Aguraingo Udala.

2) Helbidea: Zapatari kalea, 15.

3) Herria eta posta kodea: Agurain, 01200.

4) Telefonoa: 945 300155.

5) Telefaxa: 945 312024.

6) Helbide elektronikoa: mailto: aguraingoudala@agurain.com.

7) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: http://www.agurain.eus.

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: obrak.

b) Azalpena: Aguraingo futbol zelaian harmailak eta aldagelak eraikitzeko obrak egitea, helburu horretarako idatzitakogauzatze proiektuaren arabera.

c) Gauzatzeko/entregatzeko tokia:

Helbidea: Aguraingo udalerria.

2) Herria eta posta kodea: Agurain, 01200.

d) Gauzatzeko/entregatzeko epea: hamar hilabete.

3. Tramitazioa eta prozedura:

Izapidetzea: irekia.

b) Prozedura: arrunta.

c) Enkante elektronikoa: ez.

d) Esleipen irizpideak: ekonomia eskaintza: ehuneko 70; memoria teknikoa: ehuneko 15; berme aldia luzatzea: ehuneko 15.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

a) Zenbateko garbia: 266.770,19 euro.

b) BEZa (ehuneko 21): 56.021,74 euro.

c) Zenbatekoa, guztira: 322.791,93 euro.

5. Eskatutako bermeak:

a) Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

b) Behin betikoa: Esleipen prezioaren ehuneko 5.

6. Kontratistaren berariazko betekizunak:

Sailkapena: (taldea, azpitaldea eta kategoria): C taldea, 2 azpitaldea, 1 kategoria.

7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea:

a) Eskaintzak aurkezteko epea: 26 egun, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

b) Eskaintzak aurkezteko lekua:

1) Bulegoa: Aguraingo Udala.

2) Helbidea: Zapatari kalea, 15.

3) Herria eta posta kodea: Agurain, 01200.

4) Helbide elektronikoa: mailto: aguraingoudala@agurain.com.

8. Eskaintzakirekitzea:

a) Azalpena: Aguraingo Udala.

b) Helbidea: Zapatari kalea, 15.

c) Herria eta posta kodea: Agurain.

d) Eguna eta ordua: kontratatzaile profilean argitaratuko dira.

9. Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

Agurain, 2017ko irailaren 14a

Alkatea

Iñaki Beraza Zufiaur