Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

URKABUSTAIZKO UDALA

Eskontza zibila egiteko eskuduntza ematea
Argitaratuta: 2016/07/20eko 82. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2016-82-2638

2016ko uztailaren 5eko 82 zenbakidun Alkatetza-ebazpenaren bidez, José Antonio López Goitia zinegotzi jaunari eskuduntza eman zaio Isusko Basterra Altube eta Leire Arberas Zabala bide zibiletik ezkontzeko, 2016ko uztailaren 16an.

Publiko egiten da Udal Erakundeen Antolaketa Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onesten duen azaroaren 28ko 2568/1986ko Errege Dekretuak, 46.1 artikuluan araututakoaren ildotik.

Izarra, 2016ko uztailaren 5a

Alkatea

Begoña Ganzabal Zurbitu