Documento

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA

Diputatu Nagusiaren Kabinetearen Zuzendaritzaren 1332/2016 Ebazpena, uztailaren 5ekoa, agintzen duena Arabako Foru Aldundiaren sailek hainbat erakunde eta elkarterekin izenpetutako lankidetza hitzarmenen laburpenak argitaratzeko
Argitaratuta: 2016/07/20eko 82. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2016-82-2630

Arabako Foru Aldundiaren sailek behar bezala sinatutako zenbait lankidetzahitzarmenen kopia helarazi zaio Diputatu Nagusiaren Saileko Idazkaritza Teknikoko eta Herritarrak AtenditzekoZerbitzuari.

Kontuan hartu da azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, herri administrazioen araubide juridiko eta administrazio prozedura erkidearenak, 6., 7. eta 8. artikuluetan xedatutakoa; abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoari buruzkoak, 79. artikuluan gai honi buruz adierazitakoa; eta Diputatuen Kontseiluarenmaiatzaren 11ko 129/1993, urriaren 29ko 95/1996 eta maiatzaren 27ko 53/1997 foru dekretuetan azaldutakoa.

Aintzat hartuta lehen aipatutako lege manuak eta aplikatu beharrekoak, abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoari buruzkoak, 102. artikuluan eta Diputatuen Kontseiluaren urriaren 29ko 95/1996 Foru Dekretuaren hirugarren paragrafoan xedatutakoaren arabera dagozkidan eskumenak erabiliz, honako hau

EBAZTEN DUT

Lankidetzahitzarmen hauek ALHAOn argitaratzekoagintzea:

Izenpetze eguna: 2016ko apirilaren 19a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: Juan Carlos Elizalde Espinal, Gasteizko Elizbarrutiko apezpikua.

Hitzarmenaren xedea: Ajuria, Zadorra, Lakua eta Txagorritxu adinekoen egoitzetan erlijio katolikoaren laguntza ematea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 31.579,00 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko apirilaren 26a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: Lorena Salazar Bilbao, "Agle" Arabako Gizarte Lan Elkarteko lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: "Loremaitea" Guraso Bakarreko Familientzako Arreta Integraleko Zerbitzuanlaguntzekohitzarmenaluzatzea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 18.656,00 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko apirilaren 26a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: José Ramón González Mendia, Arespalditzako Alday Fundazioaren lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: "Fundación Alday" adinekoentzakoegoitzako oheak erabiltzekolankidetzahitzarmenaluzatzea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 60.390,00 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko apirilaren 26a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: María Asunción Inza Arregui, Murgiko Purísima Concepción egoitzako burua, eta Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl Konpainiaren ordezkaritzan.

Hitzarmenaren xedea: Murgiko "Purísima Concepción" adinekoentzakoegoitzako oheak erabiltzekolankidetzahitzarmenaluzatzea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 80.520,00 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko maiatzaren 10a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: Mikel Tellaeche Reparaz, zuzendari-kudeatzailea, Aita Menni ospitalearen ordezkaritzan.

Hitzarmenaren xedea: Arrasateko eguneko zentro psikogeriatrikoan 2 plaza erabiltzekolankidetzahitzarmenaaldatzea eta luzatzea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 24.108,00 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko maiatzaren 10a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: María Angeles López de Uralde Amescua, Gorren Gurasoen eta Lagunen Arabako Elkarteko ("Aspasor") lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: "Lagundutako enplegua" metodologiari jarraituz laneratzeko proiektu bat egiteko lankidetzahitzarmenaluzatzea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 22.552,00 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko maiatzaren 10a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: José Ramón Seoane Pazos, "Arabako Gorrak" Arabako Gorren Elkarteko lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: elkartearen beraren funtzionamendu eta jardueren garapenerako lankidetzahitzarmenaluzatzea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 35.514,00 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko maiatzaren 24a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: Leonor Sastre González de Apodaca, Arabako Landa Inguruneko Emakumeen Sareko lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: landa inguruneko emakumeak laneratzeko jarduerak egiteko lankidetzahitzarmenaluzatzea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 53.903,96 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko maiatzaren 24a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: María Isabel Perea Ortiz, "Afa Araba" Alzheimer gaixotasunak eta beste dementziabatzuek jotako pertsonen senide eta adiskideen elkarteko lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: elkarte horren jardueretarako lokal bat finantzatzea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 200.000,00 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko maiatzaren 31

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: Estibaliz Arnaiz López, Espainiako Gurutze Gorriaren Arabako Batzordeko lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: psikoestimulaziorako lantegiak garatzekolankidetzahitzarmena aldatu eta luzatzea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 5.068,06 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko maiatzaren 31.

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Beatriz Artolazabal Albeniz, Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatua.

Beste aldetik: María Angeles López de Uralde Amescua, Gorren Gurasoen eta Lagunen Arabako Elkarteko ("Aspasor") lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: elkartearen beraren funtzionamendu eta jardueren garapenerako lankidetzahitzarmenaluzatzea.

Finantzaketa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: 41.419,00 euro.

Indarraldia: 2016ko abenduaren 31.

Izenpetze eguna: 2016ko ekainaren 3a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Cristina González Calvar, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko diputatua.

Beste aldetik: Iñaki Vivanco Ibañez, APILL - Laudioko Merkatari eta Industrialari Txikien Elkarteko lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: erakunde horietako bakoitzari modu osagarrian bere helburuak betetzeko dagozkion ekintzakoptimizatzea.

Ekarpenak: 25.000,00 euro, Arabako Foru Aldundiaren 2016ko ekitaldirako gastuen aurrekontuaren kontura.

Indarraldia: izenpetu eta hurrengo egunetik aurrera, baina 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte eragingo ditu ondorioak.

Izenpetze eguna: 2016ko ekainaren 17a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Eduardo Aguinaco López de Suso, Nekazaritza Saileko diputatua.

Beste aldetik: Almudena Alejo Miravalles, "Natuaraba" Arabako Nekazaritza Ekologikoko Elkarteko lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: jarduketak koordinatzeanekazaritza ekologikoaren eremuan, batez ere Foru Aldundiak ekoizpen ekologikoaren zerbitzurajartzen dituen tresnak erabili eta aprobetxatzean.

Indarraldia: izenpetu eta hurrengo egunetik aurrera, baina 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte eragingo ditu ondorioak.

Izenpetze eguna: 2016ko ekainaren 17a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Eduardo Aguinaco López de Suso, Nekazaritza Saileko diputatua.

Beste aldetik: Adolfo Martínez de Santos, Añana Landa Garapenerako Elkarteko lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: landa garapena indartzea, nekazaritza ustiategi errentagarriak lortzera bideratutako era askotako programa eta ekintzen bitartez.

Indarraldia: izenpetu eta hurrengo egunetik aurrera, baina 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte eragingo ditu ondorioak.

Izenpetze eguna: 2016ko ekainaren 20a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Eduardo Aguinaco López de Suso, Nekazaritza Saileko diputatua.

Beste aldetik: Eloy López de Foronda Ortiz de Urbina, Boilur Arabako Gastronomia Elkarteen Federazioko lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: Arabako nekazaritza eta abeltzaintzako produktuen aberastasuna, aniztasuna eta kalitatea ezagutzera ematea.

Indarraldia: izenpetu eta hurrengo egunetik aurrera, baina 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte eragingo ditu ondorioak.

Izenpetze eguna: 2016ko ekainaren 20a

Izenpetu duten organoak:

Alde batetik: Eduardo Aguinaco López de Suso, Nekazaritza Saileko diputatua.

Beste aldetik: Gustavo Fernández Villate, Lautada Landa Garapenerako Elkarteko lehendakaria.

Hitzarmenaren xedea: landa garapena indartzenlaguntzea, era askotako programen edo ekintzen bitartez.

Indarraldia: izenpetu eta hurrengo egunetik aurrera, baina 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte eragingo ditu ondorioak.

Gasteiz, 2016ko uztailaren 12a

Diputatu Nagusiaren Kabinetearen zuzendaria

Nekane Zeberio Ganzarain