Documento

III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
Argitaratuta: 2016/07/20eko 82. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2016-82-2615

Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Arabako Lurralde Ordezkaritza

"Asociación de Urólogos del Hospital de Txagorritxu" elkartearen desegite eta likidazioa

Iragarkia, lurralde ordezkariena, "Asociación de Urólogos del Hospital de Txagorritxu", zenbakia 298 - 218 E elkartearen desegite eta likidazio-agiriak gordailatu direla jakinarazteko dena.

Maiatzaren 29ko 416/2015 Errege Dekretuko 13. artikuluan ezarritakoa betez eta interesatuek, egokitzatjotzen dutena idatziz alegatu dezaten, honakoa jakinarazten da: Ricardo Infante Riaño, 2016ko ekainaren 29an, "Asociación de Urólogos del Hospital de Txagorritxu", elkartea desegiteko agiriak aurkeztu zituen, Lan Ordezkaritzan.

Lurralde-eremua: Arabakoa.

Lanbide-eremua: izenak dioena.

Halaber, desegite-aktaren sinatzaileak ondokoak direla jasoarazten da:

Ricardo Infante Riaño

Angel García Escudero López

Jon Larrinaga Simón

Vitoria-Gasteiz, 2016ko uztailaren 12a

Arabako Lurralde ordezkaritzako idazkaria, ordezkariaren ordez, hala ezartzen du 2013/191 Dekretuak C hitza Xedapen Iragankorrean (2013ko apirilaren 24ko, 78. zk, EHAA)

Carmen de Celis Cuevas