Documento

III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
Argitaratuta: 2016/07/20eko 82. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2016-82-2614

Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Arabako Lurralde Ordezkaritza

"Asociación de Estaciones de Servicio de la provincia de Álava" elkartearen desegite eta likidazioa

Iragarkia, Lurralde Ordezkariena, "Asociación de Estaciones de Servicio de la provincia de Álava", zenbakia 37 - 22 E elkartearen desegite eta likidazio-agiriak gordailatu direla jakinarazteko dena.

Maiatzaren 29ko 416/2015 Errege Dekretuko 13. artikuluan ezarritakoa betez eta interesatuek, egokitzatjotzen dutena idatziz alegatu dezaten, honakoa jakinarazten da: Luis Antonio Cebrián Valle, 2016ko ekainaren 20an, "Asociación de Estaciones de Servicio de la provincia de Álava", elkartea desegiteko agiriak aurkeztu zituen, Lan Ordezkaritzan.

Lurralde-eremua: Arabakoa.

Lanbide-eremua: izenak dioena.

Halaber, desegite-aktaren sinatzaileak ondokoak direla jasoarazten da:

Manuela González Fernández

Luis Antonio Cebrián Valle

Vitoria-Gasteiz, 2016ko uztailaren 12a

Arabako Lurralde ordezkaritzako idazkaria, ordezkariaren ordez, hala ezartzen du 2013/191 Dekretuak C hitza Xedapen Iragankorrean (2013ko apirilaren 24ko, 78. zk, EHAA)

Carmen de Celis Cuevas