Aldi baterako egonaldiak ezinduentzako egoitzetan

Mendekotasuna duen pertsona bat egoitza edo eguneko edo gaueko zentro batean aldi baterako hartzearen helburua hauxe da: haren ohiko zaintzaileei, profesionalei zein bestelakoei, atseden hartzeko, indarberritzeko edota bere burua garatzeko aukera ematea. Egutegiko urtean pertsona batek gehienez 30 egun (29 gau) eman ditzake honelako egonaldietan, eta hilean 5 egun, asteburu eta jaiegunetan.

Hartzaileak

 

Ezintasun intelektuala edo fisikoa duten pertsonak.

Betekizunak

 

  • Eskabidea aurkeztean mendekotasun egoera onartuta edukitzea.
  • Mendekotasunean bizi denak normalean bere etxean bertan edo senide batenean jasotzea profesionala ez den zaintzaile baten laguntza.
  • Bidezko zuzendariordetza teknikoaren ebazpen positiboa edo horretarako sortu den balorazio organoaren txosten positiboa jasotzea.
  • Arabako Lurralde Historikoko udalerriren batean, gutxienez, hiru urte (etenik gabe) erroldaturik eramatea, eskabidea aurkeztu aurretiko hiru urteetan, alegia.

Eskatzeko modua

 

- Eskatzailea bizi den herriko oinarrizko gizarte zerbitzuaren bitartez.

- Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Gizarte Informazio eta Arretako Bulegora jota (san Prudentzio kalea, 30 zk. – VITORIA-GASTEIZ).