Aisialdia eta astialdia

Elkarteekin egindako hitzarmenen bidez, kirol, aisialdiko, eta denbora libreko jardueren sustapena bultzatuko da ezintasuna duten pertsonen artean. Honen bidez, erabiltzaileak autonomia handiagoarekin  ohiko egituretan gizarteratzea bultzatuko da.
Programa hauen helburu nagusia pertsona hauen bizi kalitatea hobetzea da, garatu eta pizten duten ekimenen bidez:

  • Sozializazioa eta normalizazioa.
  • Pertsona bakoitzaren autonomia eta funtzionaltasuna.
  • Gizarteratzea ekintza normalizatu eta integratuetan  parte hartu.
  • Autodeterminazioa iritzia adierazteko eskubidea sustatu eta erabakiak hartzea lagundu.

Eskatzeko modua