Cookie
Formulario seleccin temas

Amatasun sariak

PFEZ errenta: AMATASUN SARIAK ITZULTZEA

NORI itzul dakioke?
 
 
2013 eta 2017 bitartean AMATASUN sariak jaso dituztenei.
 
 
NOLA itzuliko da?
 
 
• PFEZ aitorpena aurkeztu bazen, Arabako Foru Aldundiak ofizioz itzuliko du, inongo agiririk aurkeztu beharrik gabe, salbu eta erantsitako inprimakia, itzuli beharrekoa bertan jakinarazten den banku kontuan sartzeko.
 
 
Itzulketa egiteko ezinbestekoa da inprimakia aurkeztea, nahiz eta aurretik halako idazkirik aurkeztuta izan.
 
 
• Eragindako ekitaldiko PFEZ aitorpena egin ez bazen, itzulketa jasotzeko ezinbestekoa izango da dagokion autolikidazioa aurkeztea.
 
 
• 2018ko PFEZ aitorpena aurkeztean berreskuratuko dira 2018ko ekitaldian jasotako amatasun sarien atxikipenak
.
 
NON aurkeztu behar da amatasun sariaren inprimakia?
 
 
• Posta elektroniko bidez: maternidadrenta@araba.eus
 
 
• Posta bidez, Arabako Foru Aldundiko Ogasunaren bulegoei zuzenduta.
 
 
• Arabako Foru Aldundiko Ogasunaren bulegoetan.
 
amatasun sariaren inprimakia