Cookie

BEZaren berehalako informazio hornidura

   BEZari berehalako Informazio Hornidura   
 
 
2018ko urtarrilaren 1ean abian jarri da BEZaren berehalako informazio hornidura (BIH). Horretaz baliatuz balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro liburuak arteztu ahal izango dira Arabako Foru Ogasunaren zerbitzu telematikoen bidez, fakturazio erregistroak ia berehala bidaliz, hain zuzen.