Cookie

ALHko Bizikleta Bideen eta Ibilbide Berdeen ALP

Arabako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideen eta Ibilbide Berdeen Arloko Lurralde Plana

ALH_BBIB_Argazkia  
Arabako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideen eta Ibilbide Berdeen Arloko Lurralde Plana (ALP) lurralde antolamendurako tresna bat da; hain zuzen ere, agiri bat lurraldeko espazio eremua antolatuko duena, herri arteko mugikortasun ez motorizatua (bizikletak eta oinezkoak) garatzea ahalbidetzen duten bideen sare handi baten bidez, modu horretan bizikleta bideen eta ibilbide berdeen foru sarea integratzen delarik.
 
Balio erantsi gisa, eta bide egitura hori gauzatzearen ondorioz, lurralde plan honek Arabako kultura eta historia ondarea eta paisaiaren aberastasuna balioesteaz gain, herritarrei natura ingurunean errespetuz sartzeko aukera ahalbidetu eta bide sare horri balioa emateko eta hartaz aisialdiko eta kiroletako jardueren bidez gozatzeko modua ere erraztuko die.
 
 
 
Kontsultatu ALPa, jakiteko nola izapidetu den eta zer eduki daukan.
 
 
PTS_VC_Presentacion  
 
 
Arabako Lurralde Historikoko Kuadrilla, Udal eta Administrazio Batzarrei Arabako Bizikleta Bideen eta Ibilbide Berdeen Arloko Lurralde Planaren aurrerapenaren aurkezpena: