Cookie

Lurralde antolamendurako artezpideak (LAA)

Lurralde antolamendurako artezpideak (LAA)

 

Lurralde antolamendurako artezpideak erreferentziako esparru orokorra dira lurralde antolamendurako baliabideak zehazteko; izan ere, beste administrazio batzuek egin ditzaketen gainerako planak, programak eta ekintzak bete beharko dituzte betiere.

 

Bertan etorkizuneko jarduketen ardatz nagusiak jasotzen dira honako alorrei dagokienez: ingurumena, baliabide naturalak, paisaia, hiriguneak, industriagune eta landa guneak, azpiegiturak eta ekipamenduak eta gure ondare historiko eta kultural handia.