Eskabiderako beharrezko agiriak

 

 • Jaiotagiria, jatorrizkoa.
 • NANaren fotokopia konpultsatua.
 • NANerako moduko argazkia.
 • Familia liburuaren edo bizi-agiriaren eta egoera zibilaren agiriaren fotokopia konpultsatua.
 • Izatezko bikoteei gagozkiela, bizikidetza aldia egiaztatzen duen agiria eta, pertsona ezkonduak izanez gero, ezkontza agiria, jatorrizkoa.
 • Eskatzaile bakoitzaren mediku agiria. Agiri horrek adingabearen zaintza eragozten duen inolako osasun arazo fisiko, psikiko edo bestelakorik ez dela egiaztatuko du.
 • Errolda ziurtagiria. Agiri horrek etxebizitzan bizi diren pertsonen berri emango du. Senar-emazteei edo izatezko bikoteei gagozkiela, gutxienez, bi urteko bizikidetza egiaztatuko da.
 • Zigor-aurrekarien ziurtagiria.
 • Zinpeko adierazpenen inprimakia, behar bezala beteta.
 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta eskatzaileen Ondare gaineko Zergaren fotokopia konpultsatua.
 • Eskatzaile bakoitzaren mediku agiria. Agiri horrek adingabearen zaintza eragozten duen inolako osasun arazo fisiko, psikiko edo bestelakorik ez dela egiaztatuko du.
 • Errolda ziurtagiria. Agiri horrek etxebizitzan bizi diren pertsonen berri emango du. Senar-emazteei edo izatezko bikoteei gagozkiela, gutxienez, bi urteko bizikidetza egiaztatuko da.
 • Zigor-aurrekarien ziurtagiria.
 • Zinpeko adierazpenen inprimakia, behar bezala beteta.
 • Nazioarteko adopzioetan, zenbait estatuk, egokitasuna balioesteko, garrantzizko jotzen dituzten beste agiri batzuk eskatzen dituzte, hala nola, tituluak, tutoreei buruzko agiriak.